دانلود آهنگ کردی | جدیدترین آهنگ های کردی

پست های ویژه برترین مـوزیک ها

لیست خوانندگان

دانلود تمام آهنگ های آیت احمدنژاد

آیت احمدنژاد

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد با کیفیت صوتی و تصویری

دانلود فول آلبوم و جدید ترین آهنگ های آیت احمدنژاد

کاملترین آرشیو آهنگ های آیت احمدنژاد

پخش آنلاین تمام آهنگ های آیت احمدنژاد

 • 1.
  Para Gian Para (Remix)
 • 2.
  Ey Khane Miri
 • 3.
  Kaki Bazaz
 • 4.
  Khanem Giyan
 • 5.
  Keras Rash
 • 6.
  کردی شاد
 • 7.
  Leily Giyan
 • 8.
  Vara Ghorban
 • 9.
  Live
 • 10.
  Ayat Ahmadnezhad - Bena Bena Dimo Dim Nazdarakami
 • 11.
  Ayat Ahmadnezhad - Eshva Naz
 • 12.
  Ayat Ahmadnezhad - Gul Ghoncha
 • 13.
  Ayat Ahmadnezhad - Kerman Kermana
 • 14.
  Ayat Ahmadnezhad - Sabri Malem Sabri
 • 15.
  Bahman 1401
 • 16.
  Asheghi
 • 17.
  Live
 • 18.
  Aziz La Men Natoori & Yaran Bena Diar & Shirina Chan Shirina
 • 19.
  Ayat Ahmadnezhad - Aziz La Men Natoori
 • 20.
  Ayat Ahmadnezhad - Shirina Chan Shirina
 • 21.
  Ayat Ahmadnezhad - Yaran Bena Diar
 • 22.
  Gulzar Iraqi
 • 23.
  Okhey Okhey Bawanem , Hey Mastem Kaka Mastem , Pariaka Law
 • 24.
  Ayat Ahmadnezhad - Pariaka Law Mala
 • 25.
  Ayat Ahmadnezhad - Hey Mastem Kaka Mastem
 • 26.
  Ayat Ahmadnezhad - Okhey Okhey Bawanem
 • 27.
  Kurdi & Laki
 • 28.
  4 New Track
 • 29.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay La Jodaei
 • 30.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Law Chawa
 • 31.
  Ayat Ahmadnezhad - Maro Maro Ey Gharib
 • 32.
  Ayat Ahmadnezhad - Nazanem La Ki Persem
 • 33.
  Darda Dar
 • 34.
  Darda Dar
 • 35.
  Live Music
 • 36.
  Ayat Ahmadnezhad - Amrakam Zara
 • 37.
  Ayat Ahmadnezhad - Donya
 • 38.
  Ayat Ahmadnezhad - Khala Bichkoola
 • 39.
  Ayat Ahmadnezhad - Khanemi Khanemi
 • 40.
  Ayat Ahmadnezhad - Shirin Shazada
 • 41.
  Ayat Ahmadnezhad - Live 2020
 • 42.
  Mordad 1399
 • 43.
  Ayat Ahmadnezhad - Aseman Da Nalit
 • 44.
  Ayat Ahmadnezhad - Aseman Da Nalit
 • 45.
  Ayat Ahmadnezhad - Gul Andam
 • 46.
  Ayat Ahmadnezhad - Gul Andam
 • 47.
  Ayat Ahmadnezhad - Yadi To
 • 48.
  Ayat Ahmadnezhad - Yadi To
 • 49.
  New Album
 • 50.
  Ayat Ahmadnezhad - Darya
 • 51.
  Ayat Ahmadnezhad - Shirina (Remix)
 • 52.
  Ayat Ahmadnezhad - Bar Maka
 • 53.
  Ayat Ahmadnezhad - Cha Del Tanga Final
 • 54.
  Ayat Ahmadnezhad - Gardi Gardi
 • 55.
  Ayat Ahmadnezhad - Ghazaleyle
 • 56.
  Ayat Ahmadnezhad - Hawra
 • 57.
  Ayat Ahmadnezhad - Khal La Ro
 • 58.
  Ayat Ahmadnezhad - Khan
 • 59.
  Ayat Ahmadnezhad - Mama Kornu
 • 60.
  Ayat Ahmadnezhad - Shamshamal
 • 61.
  Ayat Ahmadnezhad - Live 2020
 • 62.
  Va Bena Bena
 • 63.
  Farvardin 98
 • 64.
  Ayat Ahmadnezhad - Am Shano Ow Shan & Ay Bo Halama
 • 65.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Fari Bawanem & Halpara Naza
 • 66.
  Ayat Ahmadnezhad - Buka Buka Yak Dana
 • 67.
  Ayat Ahmadnezhad - Da Wara Wara
 • 68.
  Ayat Ahmadnezhad - Gardan Zardo Boluri & Ay Malek Malek & Kaw Kawi
 • 69.
  Ayat Ahmadnezhad - Kaka La Chamode & Akh Law Bayana
 • 70.
  Ayat Ahmadnezhad - Kal Mel Bawanem & Ay Kanilaw Kanila
 • 71.
  Ayat Ahmadnezhad - Magri & Chader La Sar Da
 • 72.
  Ayat Ahmadnezhad - Toba Sad Toba
 • 73.
  Esfand 98
 • 74.
  Ayat Ahmadnezhad - A Men Dam Got La Donya Bebinem
 • 75.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Shirino Sewza
 • 76.
  Ayat Ahmadnezhad - Be Aramem
 • 77.
  Ayat Ahmadnezhad - Khanabandan
 • 78.
  Ayat Ahmadnezhad - Kolanjakat Moora
 • 79.
  Ayat Ahmadnezhad - Let Mobarek Be Buke
 • 80.
  Ayat Ahmadnezhad - Naza Maro Naza Gian
 • 81.
  Ayat Ahmadnezhad - Sarkha Ban Balem
 • 82.
  Madar
 • 83.
  Vafai Eshgh
 • 84.
  Kham
 • 85.
  Yadet Akam
 • 86.
  Pim Bele
 • 87.
  Nazdar Gian
 • 88.
  Saqi
 • 89.
  Hawar Yar Halala
 • 90.
  Souz
 • 91.
  Kurdestan
 • 92.
  Aziz Hilakam
 • 93.
  Dewina Shaw
 • 94.
  Kurdistan
 • 95.
  Ayat Ahmadnezhad - Hasrat
 • 96.
  Ayat Ahmadnezhad - Hasrat
 • 97.
  Ayat Ahmadnezhad - Golm Bar Aka
 • 98.
  Ayat Ahmadnezhad - Golm Bar Aka (2)
 • 99.
  Ayat Ahmadnezhad -Dewina Shaw
 • 100.
  Ayat Ahmadnezhad -Dewina Shaw %5B%5D
 • 101.
  Ayat Ahmadnezhad - Aziz Hilakam
 • 102.
  Ayat Ahmadnezhad - Aziz Hilakam
 • 103.
  Ayat Ahmadnezhad - Kurdestan
 • 104.
  Ayat Ahmadnezhad - Kurdestan
 • 105.
  Gulem Bar Aka
 • 106.
  Hasrat
 • 107.
  Varan
 • 108.
  Mordad 1398
 • 109.
  Ayat Ahmadnezhad Reza Nazari - Track 1
 • 110.
  Ayat Ahmadnezhad Reza Nazari - Track 2
 • 111.
  Ayat Ahmadnezhad Reza Nazari - Track 3
 • 112.
  Ayat Ahmadnezhad Reza Nazari - Track 4
 • 113.
  Ayat Ahmadnezhad Reza Nazari - Track 5
 • 114.
  Ayat Ahmadnezhad Reza Nazari - Track 6
 • 115.
  Ayat Ahmadnezhad Reza Nazari
 • 116.
  Pa Pa Cha Key Kheraman
 • 117.
  Garyan O Shad
 • 118.
  New Album 2019
 • 119.
  Ayat Ahmadnezhad - Gul Bo Da Roi
 • 120.
  Ayat Ahmadnezhad - Men Divanakey
 • 121.
  Ayat Ahmadnezhad - Mina
 • 122.
  Ayat Ahmadnezhad - Na Na Leyle
 • 123.
  Ayat Ahmadnezhad - Pa Pookay Shahoo
 • 124.
  Ayat Ahmadnezhad - Shirina Shirina
 • 125.
  Hatow
 • 126.
  New Album 2019
 • 127.
  Ayat Ahmadnezhad - Harma Wey Wey Harma
 • 128.
  Ayat Ahmadnezhad - Harma Wey Wey Harma
 • 129.
  Ayat Ahmadnezhad - Harma Wey Wey Harma
 • 130.
  Ayat Ahmadnezhad - Aman Farida Gian
 • 131.
  Ayat Ahmadnezhad - Aman Farida Gian
 • 132.
  Ayat Ahmadnezhad - Aman Farida Gian
 • 133.
  Ayat Ahmadnezhad - Daka Baran
 • 134.
  Ayat Ahmadnezhad - Daka Baran
 • 135.
  Ayat Ahmadnezhad - Daka Baran
 • 136.
  Ayat Ahmadnezhad - Bala Barzakam
 • 137.
  Ayat Ahmadnezhad - Bala Barzakam
 • 138.
  Ayat Ahmadnezhad - Bala Barzakam
 • 139.
  New Album 2019
 • 140.
  Ayat Ahmadnezhad - Nizam Hay Nizam
 • 141.
  Ayat Ahmadnezhad - Nazari Gui Ba Guari
 • 142.
  Ayat Ahmadnezhad - Amin Khanem To Golakami
 • 143.
  Ayat Ahmadnezhad - Bala Barz Kawala Bar
 • 144.
  Ayat Ahmadnezhad - Ainan Ainan Haniko
 • 145.
  Ayat Ahmadnezhad - Razia
 • 146.
  Ayat Ahmadnezhad - Ho Ho Golala Khan
 • 147.
  Ayat Ahmadnezhad - Guli Gulzarem Guli
 • 148.
  Ayat Ahmadnezhad - Okhey Gulzar Iraghi
 • 149.
  Ayat Ahmadnezhad - Vara Das La Melet Kam
 • 150.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Balaru Balar
 • 151.
  Ayat Ahmadnezhad - Buda Rui Tara Khanem
 • 152.
  Ayat Ahmadnezhad - Dada Lolaw Gian
 • 153.
  Ayat Ahmadnezhad - 2019
 • 154.
  Shakhaw
 • 155.
  Agri Agri Ha Ta Baian
 • 156.
  New Album
 • 157.
  Ayat Ahmadnezhad - Alin Ayat Pir Bowa
 • 158.
  Ayat Ahmadnezhad - Vey Kheri La Kher Khalakai
 • 159.
  Ayat Ahmadnezhad - La Koy Va Bera La Koywa
 • 160.
  Ayat Ahmadnezhad - La Kolani Bar Maletan
 • 161.
  Ayat Ahmadnezhad - Nachoo Nachoo Sowza
 • 162.
  Ayat Ahmadnezhad - Naz Maka Naz Maka
 • 163.
  Ayat Ahmadnezhad - Vey Kheri La Kher Khalakai
 • 164.
  Live
 • 165.
  Ayat Ahmadnezhad - Hatow Ba Bitow
 • 166.
  Ayat Ahmadnezhad - Hatow Ba Bitow
 • 167.
  Ayat Ahmadnezhad - Ghey Barik To Nameri Men Marivani
 • 168.
  Ayat Ahmadnezhad - Ghey Barik To Nameri Men Marivani
 • 169.
  Ayat Ahmadnezhad - Barikaw Razia Men Gal Gal Nazdaran
 • 170.
  Ayat Ahmadnezhad - Barikaw Razia Men Gal Gal Nazdaran
 • 171.
  Ayat Ahmadnezhad - Agrim Agrim Ha Ta Bayan
 • 172.
  Ayat Ahmadnezhad - Da Lay Lay
 • 173.
  Ayat Ahmadnezhad - Magham
 • 174.
  Ayat Ahmadnezhad - Vabina Bina
 • 175.
  Ayat Ahmadnezhad - Zolfo Parcham
 • 176.
  Ayat Ahmadnehzad - Lew Yara Lorke
 • 177.
  Ayat Ahmadnezhad - Dowara Geryawi
 • 178.
  Ayat Ahmadnezhad - Kurdistan
 • 179.
  Ayat Ahmadnezhad - Daka Baran
 • 180.
  Ayat Ahmadnezhad - Ghesmat
 • 181.
  Ayat Ahmadnezhad - Ghesmat
 • 182.
  Ayat Ahmadnezhad - Naz %5BKord-Music.net%5D
 • 183.
  Ayat Ahmadnezhad - Naz 480p %5BKord-Music.net%5D
 • 184.
  Ayat Ahmadnezhad - Naz
 • 185.
  Ayat Ahmadnezhad - Naz
 • 186.
  Ayat Ahmadnezhad - Peymana %5BKord-Music.net%5D
 • 187.
  Ayat Ahmadnezhad - Peymana 480p %5BKord-Music.net%5D
 • 188.
  Ayat Ahmadnezhad - Peymana
 • 189.
  Ayat Ahmadnezhad - Peymana
 • 190.
  Ayat Ahmadnezhad - Jel Kurdi %5BKord-Music.net%5D
 • 191.
  Ayat Ahmadnezhad - Jel Kurdi 480p %5BKord-Music.net%5D
 • 192.
  Ayat Ahmadnezhad - Jel Kurdi
 • 193.
  Ayat Ahmadnezhad - Jel Kurdi
 • 194.
  Ayat Ahmadnezhad - Hanari %5BKord-Music.net%5D
 • 195.
  Ayat Ahmadnezhad - Jel Kurdi 480p %5BKord-Music.net%5D
 • 196.
  Ayat Ahmadnezhad - Hanari
 • 197.
  Ayat Ahmadnezhad - Hanari
 • 198.
  Ayat Ahmadnezhad - Ghesmat
 • 199.
  Ayat Ahmadnezhad - Dardeta Lim
 • 200.
  Ayat Ahmadnezhad - Dardeta Lim
 • 201.
  Ayat Ahmadnezhad - Dimo Dim Nazdarakami
 • 202.
  Ayat Ahmadnezhad - Dimo Dim Nazdarakami
 • 203.
  Ayat Ahmadnezhad - Kermashani
 • 204.
  Ayat Ahmadnezhad - Kermashani
 • 205.
  Ayat Ahmadnezhad - Khovahafizi
 • 206.
  Ayat Ahmadnezhad - Khovahafizi
 • 207.
  Ayat Ahmadnezhad - Maryam
 • 208.
  Ayat Ahmadnezhad - Maryam
 • 209.
  Ayat Ahmadnezhad - Ghesmat
 • 210.
  Ayat Ahmadnezhad - May Aragh Be
 • 211.
  Ayat Ahmadnezhad - May Aragh Be
 • 212.
  Ayat Ahmadnezhad - Khalo Rebwar
 • 213.
  Ayat Ahmadnezhad - Khalo Rebwar
 • 214.
  Ayat Ahmadnezhad - Khanemi Gol Vano
 • 215.
  Ayat Ahmadnezhad - Khanemi Gol Vano
 • 216.
  Ayat Ahmadnezhad - Baw Baw
 • 217.
  Ayat Ahmadnezhad - Baw Baw
 • 218.
  Ayat Ahmadnezhad - Kerman Kermana
 • 219.
  Ayat Ahmadnezhad - Kerman Kermana
 • 220.
  Ayat Ahmadnezhad - Leyla
 • 221.
  Ayat Ahmadnezhad - Leyla
 • 222.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Garyan Garyan
 • 223.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Garyan Garyan
 • 224.
  Ayat Ahmadnezhad - Ma Ma Lara Va
 • 225.
  Ayat Ahmadnezhad - Ma Ma Lara Va
 • 226.
  Ayat Ahmadnezhad - Ghesmat
 • 227.
  Ayat Ahmadnezhad - Dogma Dakha
 • 228.
  Ayat Ahmadnezhad - Ghatarik Hat La Zakho
 • 229.
  Ayat Ahmadnezhad - Halam Halama
 • 230.
  Ayat Ahmadnezhad - Leila
 • 231.
  Ayat Ahmadnezhad - Sar Bekha Ban Balem
 • 232.
  Ayat Ahmadnezhad - Mahsa
 • 233.
  Ayat Ahmadnezhad - Mashala Mashala
 • 234.
  Ayat Ahmadnezhad - Mashala Mashala
 • 235.
  Ayat Ahmadnezhad - Zino
 • 236.
  Ayat Ahmadnezhad - Zino
 • 237.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay La Leila
 • 238.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay La Leila
 • 239.
  Ayat Ahmadnezhad - Ary Naz Vey Naz
 • 240.
  Ayat Ahmadnezhad - Ary Naz Vey Naz
 • 241.
  Ayat Ahmadnezhad - Amin Ho Amin
 • 242.
  Ayat Ahmadnezhad - Amin Ho Amin
 • 243.
  Ayat Ahmadnezhad - Mashala Mashala
 • 244.
  Ayat Ahmadnezhad - Alaka
 • 245.
  Ayat Ahmadnezhad - Barzi To Kalakami
 • 246.
  Ayat Ahmadnezhad - Falak
 • 247.
  Ayat Ahmadnezhad - Halparki
 • 248.
  Ayat Ahmadnezhad - Har Men Bi Kasem
 • 249.
  Ayat Ahmadnezhad - Hijran
 • 250.
  Ayat Ahmadnezhad - Jane Jane
 • 251.
  Ayat Ahmadnezhad - Mahsa
 • 252.
  Ayat Ahmadnezhad - Naze Nazdar
 • 253.
  Ayat Ahmadnezhad - Nazri Ow Bala Barza
 • 254.
  Ayat Ahmadnezhad - Sa Lava lava
 • 255.
  Ayat Ahmadnezhad - Shal Bey
 • 256.
  Ayat Ahmadnezhad - Yala Mosafer Yala
 • 257.
  Ayat Ahmadnezhad - Yar Leil o Leil
 • 258.
  Ayat Ahmadnezhad - Mashala Mashala
 • 259.
  01. Nazaninem
 • 260.
  01. Nazaninem
 • 261.
  02. Ay Va Par
 • 262.
  02. Ay Va Par
 • 263.
  03. Agar Bei
 • 264.
  03. Agar Bei
 • 265.
  04. Lim Gare
 • 266.
  04. Lim Gare
 • 267.
  05. Sheita Giyan
 • 268.
  05. Sheita Giyan
 • 269.
  06. Denyat
 • 270.
  06. Denyat
 • 271.
  07. Lavko Dilo
 • 272.
  07. Lavko Dilo
 • 273.
  08. Shava Dira
 • 274.
  08. Shava Dira
 • 275.
  09. Basiya Gola
 • 276.
  09. Basiya Gola
 • 277.
  10. Jarekiter
 • 278.
  Ayat Ahmadnezhad - Mashala Mashala
 • 279.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Kanila
 • 280.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Low Banaza
 • 281.
  Ayat Ahmadnezhad - Naza Nazdar
 • 282.
  Ayat Ahmadnezhad - Nazri Ow Bala Barza
 • 283.
  Ayat Ahmadnezhad - Salava Lava
 • 284.
  Ayat Ahmadnezhad - Mashala Mashala
 • 285.
  Ayat Ahmadnezhad - Allah Allah
 • 286.
  Ayat Ahmadnezhad - Allah Allah [Kord-Music.Net]
 • 287.
  Ayat Ahmadnezhad - Delem Tanga
 • 288.
  Ayat Ahmadnezhad - Delem Tanga [Kord-Music.Net]
 • 289.
  Ayat Ahmadnezhad - Hanga Hanga
 • 290.
  Ayat Ahmadnezhad - Hanga Hanga [Kord-Music.Net]
 • 291.
  Ayat Ahmadnezhad - Lorke Lorke
 • 292.
  Ayat Ahmadnezhad - Lorke Lorke [Kord-Music.Net]
 • 293.
  Ayat Ahmadnezhad - To Naw Ghey Barik
 • 294.
  Ayat Ahmadnezhad - To Naw Ghey Barik [Kord-Music.Net]
 • 295.
  Ayat Ahmadnezhad - Mashala Mashala
 • 296.
  Ayat - Henari
 • 297.
  Ayat - Karvan Karvan
 • 298.
  Ayat - Ar Ho Kenche
 • 299.
  Ayat - Ghesmatem Va Bo
 • 300.
  Ayat - Be Ba Danishin
 • 301.
  Ayat - Eyvareya
 • 302.
  Ayat - Bayan Bayan Bayana
 • 303.
  Ayat - Va Nabe Va Nabe
 • 304.
  Ayat - Shilan Yari Banazem
 • 305.
  Ayat - Va Ko Isa Va Ko Mousa
 • 306.
  Ayat Ahmadnezhad - Mashala Mashala
 • 307.
  Ayat Ahmadnezhad - Hey Leili Bavanem %5BKord-Music.net%5D
 • 308.
  Ayat Ahmadnezhad - Hay La La Nari %2C Shamama %5BKord-Music.net%5D
 • 309.
  Ayat Ahmadnezhad - Ba Nav Maleki Khoday Rasan
 • 310.
  Ayat Ahmadnezhad - Hatov Hatov
 • 311.
  Ayat Ahmadnezhad - Khom Ba Daro Daret Bem
 • 312.
  Ayat Ahmadnezhad - Rozh Nia Bo Rot Nasotem
 • 313.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Malek Malek
 • 314.
  Ayat Ahmadnezhad - Jeyrana
 • 315.
  Ayat Ahmadnezhad - Ba Men Bechem Va Ghasem Khan
 • 316.
  Ayat Ahmadnezhad - Nazi Khanem
 • 317.
  Ayat Ahmadnezhad - Mina Khana Mina
 • 318.
  Ayat Ahmadnezhad - Va Khera La Kher Khala Key
 • 319.
  Ayat Ahmadnezhad - Ay Ba Laro Ba Lar
 • 320.
  Ayat Ahmadnezhad - Gul Mikhak Aman
 • 321.
  Ayat Ahmadnezhad - Henari Vey Henari
 • 322.
  Ayat Ahmadnezhad - Para Gian Para
 • 323.
  Ayat Ahmadnezhad - Gul Va Daro Nia
 • 324.
  Ayat Ahmadnezhad - Kale Gian Kale
 • 325.
  Ayat Ahmadnezhad - Hey Barana Vey Barana
 • 326.
  Ayat Ahmadnezhad - Nazri Khasem Bo
 • 327.
  Ayat Ahmadnezhad Ali Feyzi - Kermashanakam
 • 328.
  Ayat Ahmadnezhad Ali Feyzi - Kermashanakam
 • 329.
  Bam Shila Shita Khanom
 • 330.
  Botoray
 • 331.
  Jama
 • 332.
  Khal La Ro
 • 333.
  Maryam
 • 334.
  Toba Sad Toba
 • 335.
  Zirram
 • 336.
  Ayat Ahmadnezhad - Ravansar
 • 337.
  Ayat Ahmadnezhad - Ravansar
 • 338.
  Ayat Ahmadnezhad - Khatoon %5BKord-Music.Net%5D
 • 339.
  Ayat Ahmadnezhad - Khatoon
 • 340.
  Ayat Ahmadnezhad - Shita %5BKord-Music.Net%5D
 • 341.
  Ayat Ahmadnezhad - Shita
 • 342.
  Ayat Ahmadnezhad - Vara %5BKord-Music.Net%5D
 • 343.
  Ayat Ahmadnezhad - Vara
 • 344.
  Ayat Ahmadnezhad - Ravansar
 • 345.
  Ayat Ahmadnezhad - La Golo Va La Golan %2C Hay La La Nari %5BKord-Music.net%5D
 • 346.
  Ayat Ahmadnezhad - Armani %5BKord-Music.net%5D
 • 347.
  03. La Golo Va La Golan %2C Hay La La Nari
 • 348.
  01. Armani
 • 349.
  02. Kham La Kolan
 • 350.
  04. Hey Ley Halava
 • 351.
  05. Vey Gola Soor
 • 352.
  06. Ay Lov Nazdara
 • 353.
  07. Ama Gola Vay Fata Gola
 • 354.
  08. Gharibem
 • 355.
  09. Ho Gharibakam
 • 356.
  10. Sama
 • 357.
  11. Halbast
 • 358.
  Ayat Ahmadnezhad - Ravansar
 • 359.
  Ayat Ahmadnezhad - Ravansar
 • 360.
  Ayat - Ary Chit Kerd Halala
 • 361.
  Ayat - Hey Barana Dabari Baran
 • 362.
  Ayat - Ay Low Baiana
 • 363.
  Ayat - Ay Kharamani Mal Viran
 • 364.
  Ayat - Gol Nishan
 • 365.
  Ayat - Zolfet La Da Sey Zada
 • 366.
  Ayat - Keras Rasha
 • 367.
  Ayat - Golbaran
 • 368.
  Ayat - Shadi Goli Zhinem Bo
 • 369.
  Ayat - Are Bichkola
 • 370.
  Ayat - Gardan Gardan
 • 371.
  Ayat - Zolfet La Da Sey Zada 2
 • 372.
  Ayat - Bok Va Zava
 • 373.
  Ayat - To Khami Kama Biani
 • 374.
  Ayat - Gol Ba Goli Livet Bem
 • 375.
  Ayat Ahmadnezhad - Ravansar
 • 376.
  Ayat Ahmad Nezhad - Hah Bo %5BKord-Music.Net%5D
 • 377.
  Ayat Ahmad Nezhad - Hah Bo
 • 378.
  Ayat AhmadNezad - Sowza Maro %5BKord-Music.Net%5D
 • 379.
  Ayat AhmadNezad - Sowza Maro
 • 380.
  Ayat Ahmad Nezhad - Be Naz
 • 381.
  Ayat Ahmad Nezhad - Mobail
 • 382.
  Ayat Ahmadnezhad - Ravansar
 • 383.
  Ayat Ahmadnezhad - Golala
 • 384.
  Ayat Ahmadnezhad - Golala
 • 385.
  Ayat Ahmadnezhad - Shadi Shadi
 • 386.
  Ayat Ahmadnezhad - Shadi Shadi
 • 387.
  Ayat Ahmadnezhad - La Yarava
 • 388.
  Ayat Ahmadnezhad - La Yarava
 • 389.
  Ayat Ahmadnezhad - Hay Nari
 • 390.
  Ayat Ahmadnezhad - Hay Nari
 • 391.
  Ayat Ahmadnezhad - Ravansar
 • 392.
  Ayat Ahmad Nezhad - Ejra 2017%5BKord-Music.Net%5D
 • 393.
  Ayat AhmadNezahd - Ay La Door La Door
 • 394.
  Ayat AhmadNezahd - Ey Yar
 • 395.
  Ayat AhmadNezahd - Gola Ka Na Khshanem
 • 396.
  Ayat AhmadNezahd - Golakam Nabatakam
 • 397.
  Ayat AhmadNezahd - Omrem Soraia
 • 398.
  Ayat AhmadNezahd - Shirina Shirina
 • 399.
  Ayat AhmadNezahd - Shita Shita
 • 400.
  Ayat AhmadNezahd - Tanki
 • 401.
  Ayat AhmadNezahd - Zemavoand
 • 402.
  Ayat AhmadNezhad - Kanila Giyan
 • 403.
  Ayat AhmadNezhad - Shita Giyan
 • 404.
  Ayat Ahmadnezhd - Cha Kerdi
 • 405.
  Ayat Ahmadnezhad-Vasiat
 • 406.
  Ayat Ahmadnezhad Jesarat %5BKord-Music%5D
 • 407.
  Ayat Ahmadnezhad Jesarat %5BKord-Music%5D
 • 408.
  Ayat AhmadNezhad Aylan %5BKord-Music%5D
 • 409.
  Ayat AhmadNezhad aylan %5BKord-Music%5D
 • 410.
  Ayat Ahmad Nezhad Kermanshahn %5BKord-Music%5D
 • 411.
  Ayat Ahmadnezhad Kermanshah %5BKord-Music%5D
 • 412.
  Ayat Ahmadnezhad Jesarat %5BKord-Music%5D
 • 413.
  Ayat Ahmadnezhad - Ba Men Bechmo Ghasem Khan
 • 414.
  Ayat Ahmadnezhad - Ey Vanaz Dey Vanaz
 • 415.
  Ayat Ahmadnezhad - Na Na Na Vala
 • 416.
  Ayat Ahmadnezhad - Nasrin Khanem To Golakami
 • 417.
  Ayat Ahmadnezhad - Safar Safar
 • 418.
  Ayat Ahmadnezhad - To Beiro Beiro
 • 419.
  Ayat Ahmadnezhad - Va Kherey Kherkhal
 • 420.
  Ayat Ahmadnezhad Jesarat %5BKord-Music%5D
 • 421.
  Ayat - Khoay Bani Sar
 • 422.
  Ayat - Khoay Bani Sar
 • 423.
  Ayat - Khoay Bani Sar [Kord-Music.Net]
 • 424.
  Ayat - Donya Vafay Nia
 • 425.
  Ayat - Donya Vafay Nia
 • 426.
  Ayat - Donya Vafay Nia [Kord-Music.Net]
 • 427.
  Ayat Ahmadnezhad Jesarat %5BKord-Music%5D
 • 428.
  Ayat - Baw Bechim Bechim [Kord-Music.Net]
 • 429.
  Ayat - Ey Lo Benaza [Kord-Music.Net]
 • 430.
  Ayat - Gofanda [Kord-Music.Net]
 • 431.
  Ayat - Ho Lay Laya [Kord-Music.Net]
 • 432.
  Ayat - Khali Kolmakat [Kord-Music.Net]
 • 433.
  Ayat - Khoa Ao Khoara Geshti [Kord-Music.Net]
 • 434.
  Ayat - Khoa Vey Khoa [Kord-Music.Net]
 • 435.
  Ayat - Leylem Le [Kord-Music.Net]
 • 436.
  Ayat - Paeiza Gelariza [Kord-Music.Net]
 • 437.
  Ayat - Shanem Da [Kord-Music.Net]
 • 438.
  Ayat - Vash Vash [Kord-Music.Net]
 • 439.
  Ayat - Seyri Zaman
 • 440.
  Ayat - Seyri Zaman
 • 441.
  Ayat - Ay Banaz [Kord-Music.net]
 • 442.
  Ayat - Ay Salma [Kord-Music.net]
 • 443.
  Ayat - Bafro Dayao Rola [Kord-Music.net]
 • 444.
  Ayat - Dey Meyrama [Kord-Music.net]
 • 445.
  Ayat - Ey Va Khezha Dravsi [Kord-Music.net]
 • 446.
  Ayat - Eyvarayaw Ba Tanyaei [Kord-Music.net]
 • 447.
  Ayat - Har Yazen [Kord-Music.net]
 • 448.
  Ayat - Hatow Hatow [Kord-Music.net]
 • 449.
  Ayat - Hey Bina Bina [Kord-Music.net]
 • 450.
  Ayat - Jangi Kerd [Kord-Music.net]
 • 451.
  Ayat - Kanyan Kanyan [Kord-Music.net]
 • 452.
  Ayat - Kolenja Rey Rey [Kord-Music.net]
 • 453.
  Ayat - La Kherli Kherkhali [Kord-Music.net]
 • 454.
  Ayat - La Kolani Tanga Bara [Kord-Music.net]
 • 455.
  Ayat - Naz Maka [Kord-Music.net]
 • 456.
  Ayat - Okhey Okhey [Kord-Music.net]
 • 457.
  Ayat - Shamama Zardabey [Kord-Music.net]
 • 458.
  Ayat - Shanem Da Shani [Kord-Music.net]
 • 459.
  Ayat - Seyri Zaman
 • 460.
  Ayat - Khanemi Khanemi
 • 461.
  Ayat - Ziram
 • 462.
  Ayat - Bazm o Dilam
 • 463.
  Ayat - Jeyrana
 • 464.
  Ayat - Seyri Zaman
 • 465.
  Ayat - Hatow Hatow
 • 466.
  Ayat - Khali Golmakat
 • 467.
  Ayat - Reyhana
 • 468.
  Ayat - Seyri Zaman
 • 469.
  Ayat Ahmadnezhad - Gian O Gian
 • 470.
  Ayat Ahmadnezhad - Kohna Havaran
 • 471.
  Ayat Ahmadnezhad - Lavo Lavo
 • 472.
  Ayat Ahmadnezhad - Saghi
 • 473.
  Ayat Ahmadnezhad - Vatan Hayatem
 • 474.
  Ayat Ahmadnezhad - Vatan Hayatem
 • 475.
  Ayat Ahmadnezhad - Divana Khom
 • 476.
  Ayat Ahmadnezhad - Divana Khom
 • 477.
  Ayat Ahmadnezhad - Divana Khom
 • 478.
  Ayat Korosh - Shamama
 • 479.
  Ayat Korosh - Shamama
 • 480.
  Ayat Korosh - Shamama
 • 481.
  Ayat Korosh - Shamama
 • 482.
  Ayat Korosh - Shamama
 • 483.
  Ayat Korosh - Shamama
 • 484.
  Ayat Korosh - Shamama
 • 485.
  Ayat Korosh - Shamama
 • 486.
  Ayat Korosh - Shamama
 • 487.
  10. Sakhta Jodaei
 • 488.
  10. Sakhta Jodaei
 • 489.
  10. Sakhta Jodaei
 • 490.
  2013 - Sharakam Rwansar
 • 491.
  2014 - Varan
 • 492.
  2015 - Skala
 • 493.
  2016 - Kermashan
 • 494.
  Ayat Ahmadnezhad - Sewza
 • 495.
  Ayat Ahmadnezhad - Kurdistan
 • 496.
  Ayat Ahmadnezhad - Baran
 • 497.
  Ayat Ahmadnezhad - Habibi
 • 498.
  Ayat Ahmadnezhad - Mey
 • 499.
  Ayat Ahmadnezhad & Alireza Weisi - Parishan
 • 500.
  Ayat Ahmadnezhad - Ravansar
 • 501.
  Ayat Ahmadnezhad - Safar
 • 502.
  Ayat Ahmadnezhad - Gol Maro

دانلود ریمیکس آهنگ آیت احمدنژاد به نام پره گیان پره

2,047

1 دیدگاه

۱۶ بهمن , ۱۴۰۲

دانلود ریمیکس جدید آهنگ آیت احمدنژاد به نام پره گیان پره

Ayat Ahmadnezhad – Para Gian Para (Remix)

Download New Remix From Ayat Ahmadnezhad Called Para Gian Para (Remix)

+متن آهنگ آیت احمدنژاد به نام پره گیان پره

پره گیان پره وی وی آی له پروانه / پره گیان پره وی وی آی له پروانه

به وینه دینا پره له و هورامانه / به وینه دینا پره له و هورامانه

به ناوشه چکم له پره برو شارکه / خوشیم نمه پره چمان بالای تو

دانلود ریمیکس آهنگ آیت احمدنژاد به نام پره گیان پره

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام ای خانه میری

1,491

بدون دیدگاه

۶ بهمن , ۱۴۰۲

دانلود آهنگ جدید آیت احمدنژاد به نام ای خانه میری

Ayat Ahmadnezhad – Ey Khane Miri

Download New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Ey Khane Miri

+ متن آهنگ آیت احمدنژاد به نام ای خانه میری

ای خانه میری میری وه خانه میری سوزه بالاگه ی برزه ت هاتیه…

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام ای خانه میری

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام کاکی بزاز

1,657

بدون دیدگاه

۲ بهمن , ۱۴۰۲

دانلود آهنگ جدید آیت احمدنژاد به نام کاکی بزاز

Ayat Ahmadnezhad – Kaki Bazaz

Download New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Kaki Bazaz

+ متن آهنگ آیت احمدنژاد به نام کاکی بزاز

تو دور من دور هاوار هردکمان دوریم آی خوا دیزانی بو یه ک مجبوریم

ای کاکی بزاز هاتو دکاند کراسی بوم که بو خرامانم

بین من و تو دیدار تو و من70 سالیگه پیا دی دل گیانه دل به داخاوه

9 دقیقه آهنگ کردی شاد از آیت احمدنژاد ( مخصوص هلپرکه و سیستم)

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام کاکی بزاز

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام خانم گیان

1,195

بدون دیدگاه

۲۴ آذر , ۱۴۰۲

دانلود آهنگ جدید آیت احمدنژاد به نام خانم گیان

Ayat Ahmadnezhad – Khanem Giyan

Download New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Khanem Giyan

+متن آهنگ آیت احمدنژاد به نام خانم گیان

دلم خوشحاله آزادم کردی له گریو ناله خانم گیان هر خود لقمانمی

خانم گیان خانم گیان خانمی خانانمی

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام خانم گیان

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام کراس ره ش

1,263

بدون دیدگاه

۱۹ آذر , ۱۴۰۲

دانلود آهنگ جدید آیت احمدنژاد به نام کراس ره ش

Ayat Ahmadnezhad – Keras Rash

Download New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Keras Rash

+متن آهنگ آیت احمدنژاد به نام کراس رش

ئه وین و خوشه ویستی درگای دلی ئازار دا / له بازاری ئاشق دا کس ندا کس له وردا

کراس ره ش له بر مکه مسی رنج رو دبی / به خیالی دریا دا ئه ویش ئاشقی تو دبی

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام کراش ره ش

دانلود آهنگ کردی شاد آیت احمدنژاد

1,320

2 دیدگاه

۱۶ آذر , ۱۴۰۲

دانلود آهنگ کردی شاد آیت احمدنژاد

Download New Music Ayay Ahmadnezhad

25 دقیقه آهنگ شاد کردی با کیفیت 320 128

دانلود آهنگ کردی شاد آیت احمدنژاد

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام لیلی گیان

دسته بندی :

1,067

بدون دیدگاه

۱۱ آذر , ۱۴۰۲

دانلود آهنگ جدید آیت احمدنژاد به نام لیلی گیان

Ayat Ahmadnezhad – Leily Giyan

Download New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Leily Giyan

+ متن آهنگ آیت احمدنژاد به نام لیلی گیان

اری لیلی لیلی لیلی گیان گیان یه چیده سه کو؟ مال باوکت برکی رنجت بی ور بو

من چیبکم لیلی گیان چیسه شاممه لیلی گیان توبه کردیه

آ لیلی لیلی لیلی گیان

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام لیلی گیان

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام وه ره قربان

دسته بندی :

1,275

بدون دیدگاه

۷ آذر , ۱۴۰۲

دانلود آهنگ جدید آیت احمدنژاد به نام وه ره قربان

Ayat Ahmadnezhad – Vara Ghorban

Download New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Vara Ghorban

+ متن آهنگ آیت احمدنژاد به نام وه ره قربان

وره قوربان نامی دلان شیتت کردم وره قوربان / وره قوربان نامی دلان شیتت کردم وره قوربان

عقلت بردم شیتت کردم سوتام سوتام وره قوربان / عقلت بردم شیتت کردم سوتام سوتام وره قوربان

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام وه ره قربان

دانلود آلبوم مراسمی آیت احمدنژاد

دسته بندی :

5,600

1 دیدگاه

۱ خرداد , ۱۴۰۲

دانلود آلبوم مراسی آیت احمدنژاد

دانلود آلبوم جدید مراسمی از آیت احمدنژاد اجرا شده در اردیبهشت 1402

Ayat Ahmadnezhad – Ordibehesht 1402

Download New Album From Ayat Ahmadnezhad Performed On Ordibehesht 1401

دانلود آلبوم مراسمی آیت احمدنژاد

دانلود آلبوم مراسی آیت احمدنژاد

دسته بندی :

5,935

بدون دیدگاه

۱۵ بهمن , ۱۴۰۱

دانلود آلبوم مراسی آیت احمدنژاد

دانلود آلبوم جدید مراسمی از آیت احمدنژاد اجرا شده در بهمن 1401

Ayat Ahmadnezhad – Bahman 1401

Download New Album From Ayat Ahmadnezhad Performed On Bahman 1401

دانلود آلبوم مراسی آیت احمدنژاد

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام عاشقی

7,178

1 دیدگاه

۱۸ فروردین , ۱۴۰۱

آیت احمدنژاد عاشقی

دانلود آهنگ جدید آیت احمدنژاد به نام عاشقی

Ayat Ahmadnezhad – Asheghi

Download New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Asheghi

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام عاشقی

دانلود اجرای زنده آیت احمدنژاد در عروسی

4,912

بدون دیدگاه

۱۱ بهمن , ۱۴۰۰

آیت احمدنژاد اجرای زنده

دانلود اجرای زنده آیت احمدنژاد در عروسی

Ayat Ahmadnezhad – Live

Download New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Live

دانلود اجرای زنده آیت احمدنژاد در عروسی

دانلود سه آهنگ آیت احمدنژاد

دسته بندی :

12,129

1 دیدگاه

۱۴ آذر , ۱۴۰۰

آیت احمدنژاد ئازیز له من نه توری ، یاران بینه دیار ، شیرینه چه ن شیرینه

دانلود سه آهنگ جدید آیت احمدنژاد به نام های ئازیز له من نه توری ، یاران بینه دیار ، شیرینه چه ن شیرینه

Ayat Ahmadnezhad – Aziz La Men Natoori & Yaran Bena Diar & Shirina Chan Shirina

Download 3 New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Aziz La Men Natoori & Yaran Bena Diar & Shirina Chan Shirina

دانلود سه آهنگ آیت احمدنژاد

دانلود آهنگ آیت احمدنژاد به نام گولزار عیراقی

7,299

2 دیدگاه

۴ مهر , ۱۴۰۰

آیت احمدنژاد گولزار عیراقی

دانلود موزیک ویدئو جدید آیت احمدنژاد به نام گولزار عیراقی

Ayat Ahmadnezhad – Gulzar Iraqi

Download New Video From Ayat Ahmadnezhad Called Gulzar Iraqi

دانلود سه آهنگ کردی و شاد آیت احمدنژاد

دسته بندی :

10,718

بدون دیدگاه

۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰

آیت احمدنژاد اوخی اوخی باوانم ، هی مستم کاکه مستم ، پریکه له و ماله

دانلود سه آهنگ جدید آیت احمدنژاد به نام های

اوخی اوخی باوانم ، هی مستم کاکه مستم ، پریکه له و ماله

Ayat Ahmadnezhad – Okhey Okhey Bawanem , Hey Mastem Kaka Mastem , Pariaka Law Mala

Download 3 New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Kurdi & Laki Okhey Okhey Bawanem , Hey Mastem Kaka Mastem , Pariaka Law

دانلود آهنگ کردی و لکی شاد از آیت احمدنژاد

12,219

1 دیدگاه

۱۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰

آیت احمدنژاد کردی و لکی

دانلود آهنگ کردی و لکی شاد از آیت احمدنژاد

Ayat Ahmadnezhad – Kurdi & Laki

Download New Song From Ayat Ahmadnezhad Called Kurdi & Laki

عضویت در کانال تلگرام کرد موزیک